Hem   Idé    Kompetens    Kunder/Partner    Support    Kontakt   

Teknologia är ett konsultföretag inom IT-branschen. Vi vänder oss till små- och medelstora företag och tar ansvar för hela deras IT-miljö.

Vår styrka ligger i den personliga kontakten och det helhetsansvar vi känner för våra kunder. Två saker utmärker oss:

  1. Vi tar ett unikt helhetsansvar. Vi ser till så att helheten fungerar, även om vi själva inte är direkt ansvariga för alla bitar. Detta skiljer oss från andra liknande bolag.
  2. Vi finns tillgängliga när ni vill. Vi utför uppdragen på en tid som stör er så lite som möjligt, ofta utanför normal kontorstid. Er kontaktperson hos oss kan ni alltid få tag i.

Teknologia • Väderskiftesg 12 • 418 31 Göteborg | Telefon 031-54 54 80 • Mobil 0708-770103 | info@teknologia.com